AFORISMEN

AFORISMEN

 

Hoe kan men beter illustreren welke filosofie ons eigen is dan door, op regelmatige basis, een spreuk of aforisme op te nemen waarmee wij ons identificeren of waarmee we een bijzondere voeling koesteren. Dit hoofdstuk is, op eerste zicht, misschien overbodig, maar biedt u de mogelijkheid ons beter te leren kennen.

Het maakt niet uit welke job men uitvoert: indien men die graag doet, dan zal men die ook goed doen

Het is niet omdat iets goed is, dat het niet beter kan

Wijsheid gaat niet enkel om meer kennis, maar zeker ook om meer inzicht in de (on)mogelijkheden om op een constructieve manier om kunnen gaan met de onzekerheden van het leven.

Moed is niet de afwezigheid van vrees, maar eerder het oordeel dat iets anders belangrijker is dan vrees.

Sommigen beschouwen de bedrijfsleider als de wolf die men moet bestrijden. Anderen denken dat hij een koe is die uitgemolken moet worden. Weinigen zijn zij die in hem het paard zien die de kar vooruittrekt.” – (W.Churchill)

Iets wat alleen om het geld gedaan wordt, zal mislukken.” – (Barry Hearn)

Elk probleem bevat een verborgen mogelijkheid, zo groot dat deze het probleem doet verdwijnen. Succesverhalen komen van zij die een probleem herkenden en er een mogelijkheid van maakten. ” – (J.Sugarman)

Ik ben een beweger. Bewegers zijn bezig met verandering: de dingen niet doen zoals ze altijd gedaan zijn en ook eens een risico durven nemen. ” – (Sir Ralph Halpern)

Who dares wins!” – (leuze van de parachutisten troepen)

Als je niet weet waar je heen gaat, eindig je waarschijnlijk ergens anders.” – (Dr. Laurence Peter)

Houd altijd in gedachten dat je eigen vastberadenheid om succes te hebben belangrijker is dan wat dan ook.” – (Abraham Lincoln)

De meeste mensen geven het op wanneer ze op het punt staan succes te hebben. Ze geven het net voor de eindstreep op, in de laatste minuut van het spel, een haarbreedte verwijderd van de overwinning.” – (H.Ross Perot)

Met ijver en bekwaamheid zijn weinig dingen onmogelijk … Grote werken ontstaan niet uit kracht, maar uit doorzettingsvermogen.” – (Samuel Johnson)

Een ondernemerscultuur is een cultuur waarin elk individu begrijpt dat de wereld hem of haar geen inkomen verplicht is.” – (Peter Morgan)

Accepteer mislukking nooit, hoe vaak je deze op je weg vindt. Ga door. Geef het nooit op. Nooit!” – (Dr. Michael Smurfit)

Doe altijd je best. Wat je nu zaait, zul je morgen oogsten.” – (O.G Mandino)

De enige plaats waar succes voor werken komt, is in het woordenboek.” – (Vidal Sassoon)

Het absolute en fundamentele doel (van het ondernemen) is het verdienen van geld door het tevreden stellen van klanten.” – (Tak Kimoto)

Lang nadat de prijs vergeten is, wordt de kwaliteit nog herinnerd. ” – (familieleus Gucci)

“De beste leiders zijn meestal te vinden onder de managers die een sterk onorthodox element in hun karakter hebben. Ze verzetten zich niet tegen vernieuwing, maar zijn er het symbool van – en bedrijven kunnen niet groeien zonder vernieuwing.” – (David Ogilvy)

Strategische leiderschap vereist één extra kwaliteit. Het is de bereidheid persoonlijk voor gek te staan, bereidheid halfbakken ideeën te bediscussiëren, want de meeste doorbakken ideeën beginnen in die vorm – een totale eerlijkheid, een bereidheid om toe te geven dat je het fout hebt. ” – (Sir John Hoskyns)

De mensen die verder komen in deze wereld, zijn de mensen die naar de omstandigheden zoeken die ze wensen en ze, als ze die niet kunnen vinden, creëren.” – (George Bernard Shaw)