Workshops

 

Workshops

 

In een work –shop, letterlijk werk-plaats gaat het om werken aan zichzelf. Hier worden mensen getraind en begeleid in “soft skills”, in het oefenen van interpersoonlijke vaardigheden.

Team building, communicatieworkshops, management trainingen zijn hier enkele voorbeelden van. Er worden een aantal gereputeerde instrumenten gebruikt als theoretische basis, maar deze worden getoetst met heel veel oefeningen uit de praktijk. Mensen blijven niet gewoon op hun stoel zitten, maar worden actief betrokken ! “werk”-plaats dus.

Het meest bekende en gebruikte instrument is MBTI®, het meest gebruikte instrument in de wereld voor zelfkennis en ontwikkeling. In de Benelux werd hiervoor een netwerkvereniging van professionals opgericht met als doel zichzelf verder te bekwamen in deze methodiek en om ervaringen uit te wisselen met gelijkgezinden.