Fasciatherapie

 

Op 21 en 22 mei 2005 vond in het Albert-Hall te Brussel het Europees congres voor

Fascia-therapie plaats rond het thema stress, pijn en lijden.

Deze vernieuwende techniek is afkomstig van de Franse professor Danis Bois en wordt sindsdien aan het Belgische vakpubliek, zowel in Vlaanderen als in Wallonië gedoceerd.

Het congres had als doel het samenbrengen van wetenschappelijke en therapeutische vorsers met de “doelgroep” rond het centrale thema stress. De behandelde thema’s waren van diverse aard: van de cellulaire reacties op stress, via stress-management en posttraumatische stress, over het belang van pulsologie in de manuele behandeling van stress, tot de Fascia therapie als antwoord op de stress.